Τα αποτελέσματα του αγώνα μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω link.

http://results.chronosystems.gr/results.aspx?CId=16252&RId=180&EId=1

Επικοινωνία

poster2016