Αποτελέσματα 2016

Τα αποτελέσματα του αγώνα μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω link.

http://results.chronosystems.gr/results.aspx?CId=16252&RId=180&EId=1

 

Αποτελέσματα 2015

Τα αποτελέσματα του αγώνα μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω link.

http://www.racetecresults.com/results.aspx?CId=16252&RId=146

 

Επικοινωνία

poster2016